Tel. 8 440 572 38

Reikalingas darbuotojas socialinio darbuotojo pareigoms užimti

Viešajai įstaigai Ylakių globos namams reikalingas socialinis darbuotojas su aukštuoju socialinio darbo išsilavinimu.

Darbas su žmonėmis, dokumentais (asmens bylomis).

Dėl išsamesnės informacijos skambinti darbo dienomis tel.:  867064723.